grundlag for drift

Plejehjemmet Else Marie er en selvstændig “nonprofit” virksomhed tilknyttet Mariehjemmene og drives på en humanistisk tankegang uden religiøs eller politisk tilknytning. Plejehjemmet drives af en lokal bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af forstanderen.

Der arbejdes ud fra serviceloven og loven om almene boliger. Det betyder, at pleje og omsorg ydes i henhold til servicelovens formål og bestemmelser, samt sundhedslovgivningen på området.

Lejekontrakten indgås i henhold til loven om almene boliger. Kommunal økonomisk støtte kan ydes til indskud og husleje i henhold til boligstøtteloven.

Sidebar
Sidebar
49 19 08 62 Find hjem

Kontakt